Phòng XNC

Địa chỉ, số điện thoại và những thông tin về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh ở 63 tỉnh thành Việt Nam. Đặc biệt là thông tin liên hệ với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam tại Hà Nội, TPHCM để tiện lợi cho việc giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh Việt Nam.

Scroll to Top