Sở LĐTBXH các tỉnh, TP

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Bến Tre (Ben Tre Department of Labor, Invalids and Social Affairs)

Cơ quan cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bến Tre Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Bến Tre Địa chỉ: 73, đường 30-4, P.3, thành phố Bến Tre Điện thoại: 075.3822443 Fax: 075.3826225 Website: http://www.bentre.gov.vn/index.php?option=com_content&task=section&id=18&Itemid=120 Vị trí và chức …
EnglishVietnamUnknown