Sở LĐTBXH các tỉnh, TP

Show Posts in

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Bến Tre (Ben Tre Department of Labor, Invalids and Social Affairs)

Cơ quan cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bến Tre Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Bến Tre Địa chỉ: 73, đường 30-4, P.3, thành phố Bến Tre Điện thoại: 075.3822443 Fax: 075.3826225 Website: http://www.bentre.gov.vn/index.php?option=com_content&task=section&id=18&Itemid=120 Vị trí và chức …

Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đồng Tháp (Dong Thap Department of Labor, Invalids and Social Affairs)

Cơ quan cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Đồng Tháp Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Đồng Tháp Trụ sở: 18, đường 30/4, phường 1 Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Điện thoại: 067.3851606 – Fax: 067.3852980 Email: sldtbxh@dongthap.gov.vn …
{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}