VBPL, Thủ tục, Thông tin hữu ích (TTT)

Thủ tục giữ quốc tịch cho Việt kiều

Một số người đã có quốc tịch nước ngoài và không còn giữ chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc hộ chiếu Việt Nam. Do đó, trong các giao dịch dân sự, thương mại, lao động tại Việt Nam họ phải dùng hộ chiếu nước ngoài và được …

Thủ tục đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Những trường hợp được đổi thẻ tạm trú bao gồm: Thẻ tạm trú bị mất hoặc thất lạc; Thẻ tạm trú bị rách, mờ số …. Người nước ngoài được cấp hộ chiếu mới trong đó số hộ chiếu mới khác với số hộ chiếu ghi trên thẻ tạm trú; …

Các thông tin về thẻ tạm trú

1. Thẻ tạm trú thay thế cho visa The tam tru từ lâu đã là mong muốn sử dụng của nhiều người nước ngoài ở VN. Bất cập khi quyển hộ chiếu của bạn có dán quá nhiều visa và không còn chỗ dán nữa, hơn thế bạn lại …
EnglishVietnamUnknown