Thủ tục gia hạn tạm trú cho người nước ngoài

Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam có nhu cầu gia hạn tạm trú phải đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh làm thủ tục tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao. Thủ tục gia hạn tạm trú cho người nước ngoài như sau:

Hồ sơ chuẩn bị thủ tục gia hạn tạm trú cho người nước ngoài

  • Văn bản đề nghị gia hạn tạm trú
  • Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người nước ngoài
Thủ tục gia hạn tạm trú cho người nước ngoài
Thủ tục gia hạn tạm trú cho người nước ngoài

Nơi giải quyết thủ tục gia hạn tạm trú cho người nước ngoài

  • Các đối tượng có ký hiệu visa NG1, NG2, NG3, NG4 nộp hồ sơ gia hạn tạm trú tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao
  • Các đối tượng người nước ngoài khác phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh làm thủ tục tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Mẫu gia hạn tạm trú (mẫu đơn xin gia hạn tạm trú, văn bản đề nghị gia hạn tạm trú)

Mẫu gia hạn tạm trú (mẫu đơn xin gia hạn tạm trú, mẫu đơn gia hạn tạm trú, văn bản đề nghị gia hạn tạm trú) là  Tờ khai đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực và gia hạn tạm trú – mẫu NA5 được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA, ngày 05/01/2015 của Bộ Công an.

Thời gian giải quyết thủ tục gia hạn tạm trú cho người nước ngoài

Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài trực tiếp gửi văn bản đề nghị cấp thị thực theo quy định và trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao xem xét gia hạn tạm trú theo quy định.

Tham khảo thủ tục gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Luật xuất nhập cảnh 2014.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top