Trường hợp đổi giấy phép lái xe quốc tế tại Việt Nam

Năm 2014, Việt Nam gia nhập Công ước Vienna về giao thông đường bộ năm 1968. Công ước này đã chính thức có hiệu lực áp dụng tại Việt Nam từ ngày 20/8/2014. Theo công ước này quy định các quốc gia ký kết phải công nhận giấy phép quốc tế (International Driving Permit – viết tắt là IDP) và người lái xe hợp lệ trên lãnh thổ của mình với điều kiện giấy phép lái xe quốc tế đó phải còn hiệu lực và được cấp bởi quốc gia tham gia ký kết Công ước.

Trường hợp đổi giấy phép lái xe quốc tế tại Việt Nam

Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 06 tháng 07 năm 2015 quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế quy định tại khoản 1 điều 11 đối với việc sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước Viên cấp tại Việt Nam như sau: “Người có IDP do các nước tham gia Công ước Viên cấp khi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên lãnh thổ Việt Nam phải mang theo IDP và giấy phép lái xe quốc gia được cấp phù hợp với hạng xe điều khiển; phải tuân thủ pháp luật giao thông đường bộ của Việt Nam”. Xem đổi giấy phép lái xe quốc tế cho người nước ngoài.

Tiếp đó, ngày 15 tháng 04 năm 2017, Bộ Giao thông – Vận tải ra thông tư số 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp phép lái xe cơ giới đường bộ cũng nêu rõ trong khoản 10, điều 33 như sau: “Người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài có nhu cầu lái xe ở Việt Nam nếu có giấy phép lái xe quốc gia phải làm thủ tục đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam. Trường hợp điều ước quốc tế về giấy phép lái xe mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.” Xem thêm đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài.

Do đó có thể kết luận rằng, giấy phép lái xe quốc tế được công nhận và lưu hành tại Việt Nam. Người lái xe nước ngoài nếu có giấy phép lái xe quốc gia phải làm thủ tục đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam; Trường hợp nếu có giấy phép lái xe quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của các nước tham gia Công ước Giao thông đường bộ năm 1968 cấp, còn thời hạn sử dụng thì được lái loại xe quy định đã ghi trong giấy phép lái xe mà không phải đổi sang giấy phép lái xe Việt Nam (nhưng phải mang kèm theo giấy phép lái xe quốc gia đó cấp).

Tham khảo Internet

5/5 - (3 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top