Việt Nam miễn thị thực cho bao nhiêu quốc gia?

Việt Nam đã thực hiện chính sách miễn thị thực song phương, đơn phương cho công dân nhiều quốc gia, dưới đây là chi tiết danh mục miễn thị thực của Việt Nam với các nước được cập nhật mới nhất vào năm 2020. 

miễn thị thực

Việt Nam miễn thị thực song phương cho 91 nước

Việt Nam đã ký Hiệp định, thỏa thuận miễn thị thực với 91 nước, trong đó 04 Hiệp định với Ca-mơ-run, Nam-mi-bi-a, Ê-ti-ô-pi-a và Pa-na-ma (HCPT) chưa xác định hiệu lực.

Việt Nam miễn thị thực cho thành viên tổ bay của 18 nước

Việt Nam miễn thị thực cho thành viên tổ bay của 18 nước, vùng lãnh thổ trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại.

Việt Nam miễn thị thực đơn phương cho 13 nước

Việt Nam đơn phương miễn thị thực cho công dân 13 nước là Liên bang Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Thuỵ Điển, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, I-ta-li-a, Bê-la-rút và cho quan chức Ban thư ký ASEAN.

Xem thêm:

Xin giấy miễn thị thực cho Việt Kiều

Thủ tục xin giấy miễn thị thực

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top